Výsledky vyhľadávania

 1. Dočasné odkalisko so skládkou inertného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2018 . - 73 s.
  odkalisko inertný odpad popolový sediment hrádzový systém zrnitosť šmyková pevnosť
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Dočasné odkalisko so skládkou interného odpadu, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska a fenoménu stekutenia popolového sedimentu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 60 s.
  popol stabilizát zrnitosť šmyková pevnosť stupeň bezpečnosti proti stekuteniu
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska pre jeho stabilitnú analýzu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017 . - 105 s.
  hrádzové teleso zrnitostné zloženie zemín šmyková pevnosť zemín deformačné parametre zemín priepustnosť zemín
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Definitívne odkalisko Chalmová, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany - Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkaliska a fenoménu stekutenia popolového sedimentu
  Slávik Ivan ; 010150  Masarovičová Mária Galliková Zuzana ; 010150 (rec.) Hulla Jozef (rec.) Kuzma Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2017 . - 50 s.
  odkalisko popol zrnitosť statická penetračná skúška stupeň bezpečnosti proti stekuteniu
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Experimentálny výskum geotechnických vlastností zemín skládok - odkalísk gudrónov DUBOVÁ (PREDAJNÁ I. a PREDAJNÁ II.) a posúdenie stability hrádzového systému. I. etapa
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Galliková Zuzana ; V150 Horváthová Timea ; V150 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014 . - 42 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Dočasné odkalisko, SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany. Experimentálny výskum geotechnických aspektov geomateriálov odkaliska
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Galliková Zuzana ; V150 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014 . - 34 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Analýza experimentálnych meraní úrovní hladín podzemnej vody vo vzťahu k IBV a KBV (Trnava - Vajslova dolina)
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Galliková Zuzana ; V150 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014 . - 36 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  (1) - výskumná správa
  kniha

  kniha

 8. Experimentálny výskum geotechnických vlastností zemín podložia a telesa ochranných hrádzí Dunaja (lokalita : Čičov a Kravany)
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Galliková Zuzana ; V150 Minárik Marián ; V150 Horváthová Timea ; V150 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2013 . - 34 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Analýza experimentov ovplyvňujúcich zmeny realizačného vyhotovenia inštalácie tandemových turbosústrojenstiev - podložie pozemných komunikácií (KS 03 Veľké Zlievce)
  Masarovičová Mária ; V150  Galliková Zuzana ; V150 Slávik Ivan ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2013 . - 20 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Definitívne odkalisko Chalmová,SE a.s. ENO, závod Zemianske Kostoľany : Experimentálny výskum geotechnických parametrov popolového sedimentu odkaliska
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Galliková Zuzana ; V150 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2013 . - 31 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha