Výsledky vyhľadávania

 1. Najlepší z najlepších... / aut. Jozef Baláž
  Baláž Jozef ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 23, februuár (2016), s. 2-3
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Najlepší študenti z FA a Cena ABF / aut. Jozef Baláž
  Baláž Jozef ; 054140 
  Spektrum : . Roč. 22, č. 7 (2016), s. 12
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 3. Učiteľské vízie - ako pojem, prostriedok alebo cieľ? / aut. Jozef Baláž
  Baláž Jozef ; 054140 
  Informačné listy FA STU : . Roč. 22, apríl (2015), s. 18
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Dizajnérska odysea
  Baláž Jozef ; A4140 
  Spektrum . Roč.20, č.2 (2013), s.s.12
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Celková energetická bilancia a "šedá energia"
  Baláž Jozef ; A4140 
  Progres techniky v architektúre : . s.s. 136-143
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Nové požiadavky na konštrukčné detaily viacvrstvových obvodových plášťov
  Baláž Jozef ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.40-49
  obvodový plášť detaily konštrukčné
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Nové technológie a viacvrstvové obvodové plášte
  Baláž Jozef ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel V : . s.78-83
  technológie nové obvodové plášte
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Hodnotové potenciály jestvujúcich objektov
  Baláž Jozef ; A4140 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel IV. : . s.65-72
  objekty halové
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Športová hala na "mieste"
  Baláž Jozef ; A4140 
  Variabilnosť v architektonicko-konštrukčnom navrhovaní budov : . s.148-151
  architektúra
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Pohľad do parku
  Baláž Jozef ; A4140 
  Variabilnosť v architektonicko-konštrukčnom navrhovaní budov : . s.42-45
  architektúra
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok