Výsledky vyhľadávania

 1. Ferrates for an Unpolluted Environment / aut. Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Miroslav Gál, Emília Kubiňáková
  Híveš Ján ; 042120  Kerekeš Kamil ; 042120 Gál Miroslav ; 042120 Kubiňáková Emília ; 042120
  New Trends in Chemistry, Research and Education 2019, 8.11.2019, Košice : . S. 11-11
  článok zo zborníka
  AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Elektronický šrot - recyklácia drahých kovov / aut. Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Miloš Komačka
  Híveš Ján ; 042120  Kerekeš Kamil ; 042120 Komačka Miloš
  60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice : . S. 42-47
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. 3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater / aut. Marianna Czölderová, Miroslav Behúl, Jan Filip, Petr Zajíček, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Miroslav Gál, Kamil Kerekeš, Ján Híveš, Jozef Ryba, Mária Rybanská, Paula Brandeburová, Tomáš Mackuľak
  Czölderová Marianna ; 042120  Behúl Miroslav ; 033000 Filip Jan Zajíček Petr Grabic Roman Vojs Staňová Andrea Gál Miroslav ; 042120 Kerekeš Kamil ; 042120 Híveš Ján ; 042120 Ryba Jozef ; 049170 Rybanská Mária Brandeburová Paula ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Chemical Engineering Journal . Vol. 349, (2018), s. 269-275
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Ekologické oxidovadlo-železany / aut. Ján Híveš, Kamil Kerekeš
  Híveš Ján ; 042120  Kerekeš Kamil ; 042120
  50. celostátní aktiv galvanizerů, Jihlava, 7.-8.2.2017 : . S. 101-105
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. High Efficiency Electrochemical Production of Ferrates (VI) / aut. Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Emília Kubiňáková
  Híveš Ján ; 042120  Kerekeš Kamil ; 042120 Kubiňáková Emília ; 042120
  5. mezinárodní chemicko-technologická konference - ICCT : . USB kľúč, [1] s.
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Ferrates(VI) – Strong „Green“ Oxidant for Environment / aut. Ján Híveš, Miroslav Gál, Kamil Kerekeš, Tomáš Mackuľak
  Híveš Ján ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 Kerekeš Kamil ; 042120 Mackuľak Tomáš ; 046290
  5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, June 25-29, 2017, Prague, Czech Republic : . S. 99
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Ferrates(VI) / aut. Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Emília Kubiňáková
  Híveš Ján ; 042120  Kerekeš Kamil ; 042120 Kubiňáková Emília ; 042120
  11th European Symposium on Electrochemical Engineering, June 4-8, 2017, Prague, Czech Republic : . S. 102
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Výroba železanov / aut. Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Matej Takáč
  Híveš Ján ; 042120  Kerekeš Kamil ; 042120 Takáč Matej
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi . CD-ROM, S. 4-9
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Progres v elektrochemickej príprave železanov / aut. Ján Híveš, Kamil Kerekeš, Emília Kubiňáková
  Híveš Ján ; 042120  Kerekeš Kamil ; 042120 Kubiňáková Emília ; 042120
  ChemZi : . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 130-131
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Využitie železanov pre dočisťovanie odpadových vôd / aut. Miroslav Gál, Emília Kubiňáková, Tomáš Mackuľak, Kamil Kerekeš, Ján Híveš
  Gál Miroslav ; 042120  Kubiňáková Emília ; 042120 Mackuľak Tomáš ; 046290 Kerekeš Kamil ; 042120 Híveš Ján ; 042120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi . CD-ROM, S. 42-46
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok