Výsledky vyhľadávania

 1. OpenModelica Based Remote Control of Thermo-Optical Plant
  Szolik Ladislav  Žáková Katarína ; E010
  REV 2012 : . s.386-389
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Online Control of Thermo-Optical Plant via OpenModelica
  Szolik Ladislav  Žáková Katarína ; E010
  International Journal of Online Engineering : . Vol. 8, Special Iss. 3 (2012), s.5-8
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Využitie programového prostredia OpenModelica na tvorbu web-aplikácií
  Žáková Katarína ; E010  Szolik Ladislav Sedlák Michal ; E010
  ASIS 2009. Adaptívne siete v informačných systémoch : . s.109-114
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Internetom podporované riešenie úloh v programovom balíku OpenModelica
  Szolik Ladislav  Žáková Katarína ; E010
  ŠVOČ 2009 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Modeling of Linear Dynamical Systems Using Open Tools
  Magyar Zoltán ; E  Starý Tomáš Szolik Ladislav Vörös Ľudovít ; E Žáková Katarína ; E010
  Virtual University 2009 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok