Výsledky vyhľadávania

 1. Skvalitnenie systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s.
  Podhradský Tomáš ; M  Kadnár Jozef (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 55 s príl
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant evaluation motivation motivácia mzda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71576
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vzdelávanie zamestnancov v spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. - odštepný závod Trenčín
  Čuláková Adriana ; M  Kadnár Jozef (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 56 s príl
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation education vzdelávanie odmeňovanie motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93206
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vzdelávanie zamestnancov v spoločnosti Halla Climate Control Slovakia s.r.o.
  Kvasnicová Katarína ; M  Kadnár Jozef (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 57s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant quality system systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66680
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Výber zamestnancov v spoločnosti ADTOOL, s.r.o.
  Vu Huuová Lenka ; M  Kadnár Jozef (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 49s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66712
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov v spoločnosti VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
  Juriš Tomáš ; M  Kadnár Jozef (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 59s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant nábor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92042
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha