Výsledky vyhľadávania

 1. Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
  Michalina Andrej ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149230
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza dynamických meraní univerzálnej meracej stanice
  Krajčovič Ondrej ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131461
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Tvorba modelu krovu historickej budovy pre účely BIM
  Bariczová Gabriela ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124632
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza presnosti určenia polohy metódou prechodného stanoviska
  Kaššák Matej ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131440
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Určovanie posunov visutej oceľovej lávky využitím TLS
  Štítna Martina ; 010140  Erdélyi Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99117
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Transformácia mračien bodov získaných TLS
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98544
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Určovanie pretvorení stien železobetónovej nádrže použitím TLS
  Špánik Peter ; V  Erdélyi Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography terrestrial laser scanning deformation measurement železobetónová nádrž terestrické laserové skenovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Určovanie posunov a pretvorení pri zaťažovacej skúške stavebného objektu využitím TLS
  Guzma Michal ; V  Erdélyi Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59250
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Kontrola priestorovej polohy a tvaru cieľových značiek
  Záthurecký Peter ; V  Erdélyi Ján (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography terrestrial laser scanner
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60080
  bakalárska práca
  kniha

  kniha