Výsledky vyhľadávania

 1. Krajina zo Spiša
  Šilinger Ján ; A0035 
  2009
  XXX
  XXY
  kniha

  kniha

 2. Urbanisticko-krajinárska štúdia pravého brehu Váhu v Trenčíne
  Furdík Juraj ; A0034  Kováč Bohumil ; A6160 Šutovský Rudolf ; A2120 Šilinger Ján ; A0035
  2009
  XXX
  XYY
  kniha

  kniha

 3. Výstava z tvorby pedagógov oddelenia výtvarných disciplín FA STU v Bratislave
  Šilinger Ján ; A0035 
  2009
  XXX
  ZYY
  kniha

  kniha

 4. Z tvorby pedagógov
  Šilinger Ján ; A0035  Hobor Jozef ; A9190
  2009
  XXX
  XXY
  kniha

  kniha