Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o hodnotení strategického dokumentu. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. / aut. Dagmar Petríková, Eva Pauditšová, Ľubomír Jamečný, Vladimír Ondrejička
  Petríková Dagmar ; 902022  Pauditšová Eva Jamečný Ľubomír ; 902022 Ondrejička Vladimír ; 902022
  1. vyd
  Bratislava Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2020 . - 112 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Správa o hodnotení strategického dokumentu. operačný program Kvalita životného prostredia (2014-2020) - návrh / aut. Maroš Finka, Eva Pauditšová, Dagmar Petríková, Ľubomír Jamečný
  Finka Maroš ; 902022  Pauditšová Eva Petríková Dagmar ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022
  1. vyd
  Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR 2013 . - 86 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, zmeny a doplnky 02 : oznámenie o strategickom dokumente
  Dobrucká Lucia ; R2020  Finka Maroš ; R2020 Jamečný Ľubomír ; R2020 Kozová Mária Pavličková Katarína Pauditšová Eva Petríková Dagmar ; R2020 Reháčková Tamara ; A7170
  Bratislava : Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 2009 . - 234 s
  výskumná správa
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha