Výsledky vyhľadávania

 1. The pavement handbook for Bratislava city historic areas - contribution on how to make the heritage cities more resilient in the era of climate change / aut. Anna Gondová, Lívia Šišláková, Eva Streberová, Eva Pauditšová
  Gondová Anna ; 053130  Šišláková Lívia ; 053130 Streberová Eva Pauditšová Eva
  AMPS Proceedings Series 20.2. Connections: Exploring Heritage, Architecture, Cities, Art, Media [elektronický zdroj] . S. 64-73
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Expert insight into the spatial aspects and challenges facing metropolitan regions in Central Europe-Case study Bratislava region. / aut. Vladimír Ondrejička, Zuzana Ladzianska, Maroš Finka, Ľubomír Jamečný, Milan Husár, Eva Pauditšová
  Ondrejička Vladimír ; 902022  Ladzianska Zuzana ; 902022 Finka Maroš ; 902022 Jamečný Ľubomír ; 902022 Husár Milan ; 902022 Pauditšová Eva
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2021 . S.1-11
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Potential of green and blue infrastructure in densely built-up areas
  Pauditšová Eva  Reháčková Tamara ; A7170
  Proceedings of the First Congress of the Society for Urban Ecology (SURE) : . s.p.15
  green and blue infrastructure built-up area evaluation GIS
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Ekologická stabilita
  Pauditšová Eva  Reháčková Tamara ; A7170
  Ochrana krajiny v projektoch pozemkových úprav. . s.46-69
  ekosystémy ekologická stabilita
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Landscape ecological proposals for the increase of ecological stability in the contact zone between settlements and agricultural landscape
  Reháčková Tamara ; A0980  Pauditšová Eva
  Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice : . s.69-78
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Úvod. Introduction
  Kozová Mária  Pauditšová Eva Finka Maroš ; R2020
  Krajinné plánovanie. Landscape planning . s.1
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Krajinná ekológia ako vedecký základ krajinného plánovania
  Ružička Milan  Kozová Mária Mišovičová Regina Finka Maroš ; R2020 Oťaheľ Ján Pauditšová Eva Supuka Ján
  Krajinné plánovanie. Landscape planning . s.5-25
  článok zo zborníka
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. Archetypy kultúrnej krajiny (návrh metodického postupu ich vyčleňovania)
  Pauditšová Eva  Reháčková Tamara ; A0980
  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae . Vol. 17, No. 2 (2009), s.73-81
  archetyp kultúrna krajina krajinoekologický výskum
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Príklady uplatnenia metodických postupov v posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  Belčáková Ingrid ; A7170  Kozová Mária Kalivodová E. Pavličková Katarína Pauditšová Eva
  Krajinná ekológia v posudzovaní vplyvov na životné prostredie . s.34-85
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 10. Ochrana prírody a krajiny na miestnej úrovni
  Reháčková Tamara  Pauditšová Eva
  Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj . s.157-177
  ochrana krajiny ochrana prírody
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok