Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy budovania imidžu obchodného subjektu v oblasti automobilového priemyslu : Záverečná správa o riešení inštitucionálneho projektu FAGA 4/2010
  Rybanský Rudolf (ved. výsk. tímu)  Máliková Iveta (člen výsk. tímu) Čechovičová Miriam (člen výsk. tímu) Migaľová-Bashierová Diana (člen výsk. tímu) Prajová Vanesa (člen výsk. tímu) ; M4000
  Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha