Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zlepšenie riadiacich rozhodnutí vedúcich pracovníkov a organizácie ich plnenia v ZMOP, spol. s r.o., Modra = The suggestion of arrangements for improvement of the control decisions arragements and organization of they fulfillment in the ZMOP, spol. s r.o., Modra : Bakalárska práca
  Gaľan Jozef  Hrablik Chovanová Henrieta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  riadiace rozhodnutia organizácia práce
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha