Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia smerovania v sieťach NGN : dát. obhaj. 26.8.2015, č. ved. 5-2-15
  Kultan Matej ; 037000  Medvecký Martin (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : D-TLK . - 123 s., AUTOREF. 2015, 28 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99432
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia alokácie prenosovej kapacity v sieťach NGN : dát. obhaj. 26.8.2015, č. ved. odb. 5-2-15
  Pištek Michal ; 037000  Medvecký Martin (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : D-TLK . - 111 s., AUTOREF. 2015, 26 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100351
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Prioritizácia paketov v systémoch s podporou QoS : dát. obhaj. 27.8.2014, č. ved. odb. 5-2-15
  Balogh Tomáš ; E070  Medvecký Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 102 . - 143 s AUTOREF. 2014, 24 s.
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71457
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Modifikované adaptívne algoritmy, štruktúry filtrov a ich aplikácie telekomunikačnom prostredí : Kand.diz.práca : Dát.obhaj. 03.04.1998 : Č.ved.odb. 26-27-9
  Medvecký Martin ; E070  Podhradský Pavol (škol.) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998 . - 133 s., Autoref. 1998, 20 s
  spracovanie signálov Telekomunikácie adaptívne filtre IIR filtre LMS algoritmy RLS algoritmy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha