Výsledky vyhľadávania

 1. Starnutie priehrady malej vodnej nádrže. Návrh opatrení pre predĺženie jej životnosti.
  Končal Peter ; 010150  Minárik Marián (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113755
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Zhodnotenie súčasného stavu malej vodnej nádrže a návrh prípadných sanačných opatrení
  Karabinoš Marek ; V  Minárik Marián (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering stabilita svahov filtračná stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94442
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení pre stabilizáciu návodných svahov vodných stavieb a brehov nádrží ohrozených abráziou
  Belko Michal ; V  Minárik Marián (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering surge
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100456
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Geologický a geotechnický prieskum ochrannej hrádze
  Kováčik Miroslav ; V  Minárik Marián (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering floods povodne
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91890
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv určovania priepustnosti zemín na filtračné výpočty na priehradách
  Kapušanský Juraj  Minárik Marián (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81602
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. kniha

  kniha

 7. Pozitívne účinky nádrží na životné prostredie
  Ďurannová Mária ; V  Minárik Marián (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70352
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Prispôsobenie nádrže zmeneným požiadavkám na odber
  Kožejová Lucia  Minárik Marián (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering vodárenská nádrž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62199
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. kniha

  kniha