Výsledky vyhľadávania

 1. The effect of the long term operation of the reservoir Ruzin I. on dam safety
  Bednárová Emília ; 010150  Minárik Marián Kopčáková Barbara Ivančo Roman
  ICOLD 2019 - 11th ICOLD European Club Symposium : . USB kľúč, [10] s.
  dam dam safety grouting curtain heat treatment
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Lessons learned in application of automated monitoring systems on hydraulic structures in Slovakia
  Minárik Marián  Mészáros Tibor Tulák Ľuboslav Bednárová Emília ; 010150
  Sustainable and Safe Dams Around the World : . USB kľúč, s. 1167-1174
  dam automated monitoring system measured data dam safety
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The filtration stability safety assessment of the dam Liptovská Mara after grouting curtain reconstruction
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka ; 010150 Minárik Marián Škvarka Juraj ; 010150 Kopčáková Barbara
  Appropriate technology to ensure proper Development, Operation and Maintenance of Dams in Developing Countries : . USB kľúč, [9] s.
  filtration stability dam grouting curtain reconstruction dam safety
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Control of the efficiency of grouting curtain in the subsoil of Vlčia dolina dam
  Bednárová Emília ; 010150  Kapušanský Juraj Minárik Marián ; 010150 Grambličková Danka ; 010150
  SGEM 2015. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 217-224
  seepage dam safety geophysical method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Effect of designed material pits on filtration stability of the subsoil of polder Borša
  Grambličková Danka ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Minárik Marián ; 010150 Kolesárová Eva Bakeš Martin
  Water Management and Hydraulic Engineering 2015 : . S. 419-427
  hrádza filtračná rýchlosť metóda konečných prvkov povodeň bezpečnosť podložie vztlak
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Lessons learned from reviewing the effects of the long term operation of the hydraulic structure Liptovská Mara on its safety
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka ; 010150 Minárik Marián ; 010150 Kopčáková Barbara
  Eksploatacja budowli piętrzących - diagnostyka i zapobieganie zagrożeniom / . S. 323-332
  dam grouting curtain subsoil effectiveness rehabilitation monitoring safety of the hydraulic structure
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Vplyv dlhodobej prevádzky nádrže Liptovská Mara na bezpečnosť priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka ; 010150 Minárik Marián ; 010150
  55 rokov geotechniky na Slovensku : . CD-ROM, s. 50-59
  effectiveness dam grouting curtain efficiency rehabilitation safety of hydraulic structure filtration flows
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. How we managed flood discharges on the Danube in Bratislava in 2013
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150 Grambličková Danka ; V150
  10th Conference on Water Economy and Hydrotechnics : . P. 45-52
  flood control risk factors filtration stability erosion
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 9. Special methodological approaches for clarifying of anomalies in the seepage regime of hydraulic structures
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150 Grambličková Danka ; V150
  SGEM 2014. GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . P. 839-846
  seepage dam safety geophysical method
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 10. Water reservoirs and expected climate changes
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150 Lipták Branislav Kasana Andrej Mackovjak Peter
  ICOLD 2014. International Symposium on Dams in Global Environmental Challenges . P. 219-226
  climate changes drought flood water reservoir dam
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha