Výsledky vyhľadávania

 1. Environmental Issues Elimination through Circular Economy / aut. Marta Špirková, Erika Pokorná, Jana Šujanová, Jana Samáková
  Špirková Marta ; 064000  Pokorná Erika Šujanová Jana ; 064000 Samáková Jana ; 064000
  AIP Conference Proceedings . Vol. 1727, art.no. 020020 (2016), [7] s.
  circular economy innovation
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84984567035&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&imp=t&sid=127.0.0.1%3a-4e2a1403%3a1576e0a421a%3a-7771773&sot=afnl&sdt=aff&sl=154&s=%28AF-ID%28%22Slovak+University+of+Technology+in+Bratislava%22+60006861%29%29+AND+ORIG-LOAD-DATE+AFT+1472364653+AND+ORIG-LOAD-DATE+BEF+1475039433+AND+PUBYEAR+AFT+2014&relpos=62&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Environmental issues elimination through circular economy / aut. Marta Špirková, Erika Pokorná, Jana Šujanová, Jana Samáková
  Špirková Marta ; 064000  Pokorná Erika ; 064000 Šujanová Jana ; 064000 Samáková Jana ; 064000
  5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS2015) : . DVD-ROM, s. 502
  circular economy innovation
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Návrh metodiky pre výber projektov v priemyselných podnikoch / aut. Erika Pokorná, Jana Šujanová
  Pokorná Erika ; 064000  Šujanová Jana ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 11, č. 1 (2015), s. 30-35
  projekt projektový manažment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Person-organisation fit in the context of cultural learning
  Makraiová Jana ; M4000  Pokorná Erika ; M4000 Woolliscroft Paul ; M4000
  Procedia Engineering : . s. 712-719
  organisational learning culture
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. Project selection in industrial enterprises
  Pokorná Erika ; M4000  Špirková Marta ; M4000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 181-185
  project project management methodology
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Planning the teaching unit focused on the development of specific skills in creation of advertising campaigns
  Pokorná Erika ; M4000 
  Rozvoj a uplatňovanie akademických kompetencií doktorandov technických vied : . s. 110-111
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 7. Perspective of circular economy in small and medium enterprises
  Špirková Marta ; M4000  Pokorná Erika ; M4000
  IDS 2014. International Doctoral Seminar 2014 : . DVD-ROM, s. 238-243
  circular economy cleaner production Cradle to Cradle
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Person-organisation fit in the context of cultural learning
  Makraiová Jana ; M4000  Pokorná Erika ; M4000
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.[8]
  organisational learning culture
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. New trends in green management
  Špirková Marta ; M4000  Pokorná Erika ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Samáková Jana ; M4000
  Toyotarity. Management of the production values . s.82-93
  waste management circular economy
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Simulation program innovations in automotive industry
  Pokorná Erika ; M4000  Hasayová Martina ; M4000
  CO-MAT-TECH 2012 [elektronický zdroj] : . s.515-520
  simulation simulation program
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok