Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum fyziologického oslnenia vodičov pri súbehu pozemných komunikácií : dát. obhaj. 27.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Janík Matej ; 032000  Gašparovský Dionýz (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 27.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 103 s., AUTOREF. 2015, 25 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81788
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha