Výsledky vyhľadávania

 1. Testovanie kinematického módu merania dĺžok univerzálnych meracích staníc
  Feranec Kamil ; 010140  Lipták Imrich ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131464
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Automatizované meranie zvislých posunov stavebných konštrukcií
  Kasala Martin ; 010140  Lipták Imrich (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98874
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Meranie dynamických posunov pomocou univerzálnych meracích staníc
  Cmarko Pavol ; 010140  Lipták Imrich (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98842
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Automatizované meracie systémy na geodetický monitoring stavebných objektov
  Reichel Richard ; V  Lipták Imrich (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography automated measurement system automatizovaný merací systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108116
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Určovanie posunov a pretvorení pri zaťažovacej skúške stavebnej konštrukcie využitím UMS
  Ščeviková Simona ; V  Lipták Imrich (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography spatial displacement stavebný objekt priestorový posun
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68285
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Meranie zvislých posunov mostného objektu
  Nechalová Ivica ; V  Lipták Imrich (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography nivelačný prístroj zvislý posun
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68394
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Kontrola polohovej stability piliera vzťažnej siete stavebného objektu
  Závodný Ján ; V  Lipták Imrich (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60084
  bakalárska práca
  kniha

  kniha