Výsledky vyhľadávania

 1. Microwave Field Absorption in the Human Head Model
  Kupec Peter ; E030  Hajach Peter ; E230 Cocherová Elena ; E030 Púčik Jozef ; E030 Gonšorová Michaela ; E
  YBERC 2010 : . , s.CD-Rom
  adresár
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Radio-Frequency Field Absorption in the Model of Human Head
  Kupec Peter ; E030  Hajach Peter ; E230 Cocherová Elena ; E030 Púčik Jozef ; E030 Gonšorová Michaela ; E
  Lékař a technika . Roč. 40, č. 2 (2010), s.25-28
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok