Výsledky vyhľadávania

 1. Providing IPTV in the IMS network / aut. Ladislav Kočkovič, Ladislav Szeiff
  Kočkovič Ladislav ; 037000  Szeiff Ladislav ; 030000
  MATEC Web of Conferences [elektronický zdroj] : . Vol. 210, (2018), Art. no. 03004 [6] s.
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/69/matecconf_cscc2018_03004.pdf
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. IMS signalling and HSS dimensioning / aut. Ladislav Kočkovič, Ivan Baroňák, Milan Kellovský
  Kočkovič Ladislav ; 037000  Baroňák Ivan ; 037000 Kellovský Milan
  RTT 2017 : . CD-ROM, [5] s.
  architecture IMS database signalling dimensioning
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Kódovanie a doručovanie video obsahu v bezdrôtových sieťach / aut. Ladislav Kočkovič, Ivan Baroňák, Martin Lackovič
  Kočkovič Ladislav ; E  Baroňák Ivan ; 037000 Lackovič Martin ; E
  Ročenka 2014. Fórum pre komunikačné technológie . S. 75-83
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Analyze of SIP messages and proposal of SIP routing / aut. Filip Csóka, Ivan Baroňák, Erik Chromý, Ladislav Kočkovič
  Csóka Filip ; E  Baroňák Ivan ; 037000 Chromý Erik ; 037000 Kočkovič Ladislav ; 037000
  International Journal of Communications [elektronický zdroj] . Vol. 9, (2015), online, s. 109-113
  efficient routing Kamailio SIP
  http://www.naun.org/main/NAUN/communications/2015/a362006-082.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Encoding and delivering of video content in wireless networks
  Kočkovič Ladislav ; E070  Baroňák Ivan ; E070 Lackovič Martin ; E070
  ELITECH´14 : . CD-ROM, [5] p.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. IPTV traffic generator at packet level
  Lackovič Martin ; E070  Kočkovič Ladislav ; E070 Baroňák Ivan ; E070
  RTT 2014. Research in Telecommunication Technology : . CD ROM, s. 51-55
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Open-Source Private Branch Exchanges Asterisk Solution
  Kočkovič Ladislav ; E070  Baroňák Ivan ; E070
  RTT 2013. Workshop popri konferencii Research in Telecommunication Technology [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, p. 119-128
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Signalizácia v IMS a dimenzovanie zaťaženia HSS
  Kellovský Milan ; E  Baroňák Ivan ; E070 Kočkovič Ladislav ; E070
  Ročenka 2012. Fórum pre komunikačné technológie . s.50-60
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Alternatívy poskytovania IPTV s využitím IMS
  Kočkovič Ladislav ; E070  Baroňák Ivan ; E070
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 1 (2013), s.37-39
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (3) - článok
  článok

  článok

 10. Open-Source riešenie pobočkovej ústredne ako súčasť podnikového systému
  Kočkovič Ladislav ; E 
  Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší společnosti : . s.219-226
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok