Výsledky vyhľadávania

 1. Ground water infiltration measurement in sewer systems
  Molnárová Lenka ; 010280  Holubec Michal ; 010280 Rusnák Dušan ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  GV-CONF 2016 : . S. 240-244
  infiltrated ground water sewerage system waste water infiltration measurement methodology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Field measurements of ballast water in sewer systems
  Holubec Michal ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Molnárová Lenka Stanko Štefan ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  TOP 2016 : . S. 37
  ballast water sewer system field measurement
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Merania množstva infiltračných vôd v terénnych podmienkach
  Molnárová Lenka ; 010280  Holubec Michal ; 010280 Dubcová Mária ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Galbová Kristína ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 79-86
  infiltrácia dažďová kanalizácia hladina podzemných vôd
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. CFD modelovanie ako nástroj na analyzovanie objektov stokových sietí
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Molnárová Lenka ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 15-21
  CFD stoková sieť dynamické modelovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Odvodňovanie skládok odpadov
  Galbová Kristína ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Molnárová Lenka ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 148-153
  rúrková drenáž skládka odpadov povodeň
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Design of the greens and tees of golf course in Hrubá Borša
  Dubcová Mária ; 010280  Molnárová Lenka ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 33-39
  golf course area drainage water pump
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Flow measurements infiltrated water in the sewer network
  Stanko Štefan ; 010280  Molnárová Lenka Holubec Michal ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 343-350
  infiltration sewage system flow measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Technický stav stôk a infiltrácia balastných vôd
  Molnárová Lenka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Galbová Kristína ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 127-132
  balastné vody infiltrácia stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Významnosť vplyvu výberu modelu dažďa na hydraulické posudzovanie stokových sietí
  Rusnák Dušan ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Molnárová Lenka ; 010280 Gregušová Veronika ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280 Belica Peter
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 142-147
  dažďový model stoková sieť posudzovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zhodnotenie efektívnosti nakladania s kalom na ČOV
  Galbová Kristína ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Molnárová Lenka ; 010280 Gregušová Veronika ; 010280
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 352-357
  ČOV kal kalové hospodárstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok