Výsledky vyhľadávania

 1. Implementation of rainwater colletion systems with a perspektive to the future development of cities and municipalities
  Raczková Andrea ; 010000  Škultétyová Ivona ; 010280 Portnov Maksim Hrudka Jaroslav ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . 117-125

  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Calculation of the level of municipal waste separation based on the regulations of slovak legislation
  Rózsa Gergely ; 010000  Wittmanová Réka ; 010000 Hrudka Jaroslav ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . 126-131

  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Wastewater disposal - historical research review
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Šutúš Marek ; 010000 Csóka Marek ; 902020 Raczková Andrea ; 010000 Škultétyová Ivona ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 :

  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Effect of air pollution on rainwater quality
  Marko Ivana ; 010000  Wittmanová Réka ; 010000 Hrudka Jaroslav ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 :

  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie odľahčovacej komory pomocou počítačového modelovania
  Šutúš Marek ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 576-581
  3D model odľahčovacia komora hydrodynamický model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kvalita prvého splachu zo spevnených plôch na území Slovenskej republiky
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 63, č. 1-2 (2020), s. 26-29
  prvý splach kvalita vody infiltrovaná voda
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Energy Balance of WWTP Using LCA Analysis
  Škultétyová Ivona ; 010280  Dubcová Mária Hrudka Jaroslav ; 010280 Csicsaiová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  International Journal of Engineering Research in Africa Vol. 47 / . S. 119-125
  LCA analysis WWTP energy balance
  https://www.scientific.net/JERA.47.119
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Analysis of the recent state of sewage network in Serbia
  Marko Ivana ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [6] s., art. no. 012038
  stoková sieť odvádzanie odpadových vôd čistenie odpadových vôd
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012038
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Impact of stormwater runoff in the urbanized area
  Csicsaiová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012008
  dažďový odtok urbanizované územie dažďová voda
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012008
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The impact of intense rainfall on a storm sewage system of the east part of Trnava city
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012022
  stoková sieť intenzívne zrážky posúdenie kapacity
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012022
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok