Výsledky vyhľadávania

 1. Improving the system of supplying manufacturing sites in the industrial company with regard to the physical burden on employees
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Deckárová Eliška Babčanová Dagmar ; 064000 Makyšová Helena ; 064000 Hrablik Martin
  Wspólczesne trendy w logistyce . online, s. 67-94
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - učebnica
  (4) - článok
  článok

  článok

 2. Developing the Competence of the Managers in Selected Manufacturing Enterprises Operating in the Slovak Republic
  Jakábová Martina ; M4000  Babčanová Dagmar ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000 Hrablik Martin ; M4000 Urdziková Jana ; M4000 Beňo Rastislav ; M4000
  Proceedings of the 8th European Conference on Management Leadership and Governance : . s.256-264
  project management competences
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Modern tools of recruitment
  Hrablik Martin ; M4000 
  CO-MAT-TECH 2012 [elektronický zdroj] : . s.485-492
  employment recruitment methods
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok

 4. Exact methods in managerial decision
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000  Hrablik Martin ; M4000
  Business and Management 2012 : . s.1111-1116
  exact methods managerial decision making
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (5) - článok
  článok

  článok

 5. Kvantitatívne metódy v priemyselných podnikoch
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000  Hrablik Martin ; M4000
  Produktivita a inovácie . Roč. 13, č. 4, príloha (2012), s.12-13
  priemyselný podnik
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Faktory ovplyvňujúce proces získavania zamestnancov
  Hrablik Martin ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Nová ekonomika, nové přístupy? : . s.[4]
  získavanie zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 7. Získavanie zamestnancov spoločnosťou verzus personálnou agentúrou
  Hrablik Martin ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : . s.342-346
  agentúra trh práce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zmeny v spôsobe získavania zamestnancov
  Hrablik Martin ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.106-110
  pracovná sila trh práce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Súčasné trendy v ponuke a dopyte na trhu práce
  Hrablik Martin ; M4000 
  Generácia Y vstupuje na trh práce : . s.30-33
  trh práce
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 10. Zamestnávanie absolventov na súčasnom trhu práce
  Černá Ľubica ; M4000  Hrablik Martin ; M4000
  Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania : . s.105-110
  zamestnanosť absolventi trh práce
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok