Výsledky vyhľadávania

 1. Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
  Urbanová Renáta ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141952
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
  Madacki Igor ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135744
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Katalytická oxidácia furfuralu
  Jamborová Patrícia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135725
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Katalytické premeny biomasy na organické kyseliny
  Pšidová Lucia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126439
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Katalytická oxidácia furfuralu
  Košútová Kristína ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126389
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Katalytická premena furfuralu
  Magyarová Zuzana ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118539
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Katalytické štiepenie biomasy na organické kyseliny
  Šulíková Nikola ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118692
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Katalytická premena xylánu
  Babejová Patrícia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111091
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Katalytická premena furfuralu
  Suržinová Veronika ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111293
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Premena biomasy na organické kyseliny
  Budiačová Tímea ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111120
  bakalárska práca
  kniha

  kniha