Výsledky vyhľadávania

 1. Konkurenčné stratégie : tradičné prístupy vs. nové pohľady a techniky
  Papula Jozef ; I200  Papulová Zuzana Papula Ján ; I200
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2014 . - 174 s
  ISBN 978-80-8168-011-3
  strategický manažment strategický marketing konkurenčná stratégia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  Konkurenčné stratégie

  kniha

 2. Komplexné manažérstvo kvality
  Paulová Iveta 
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 160 s
  ISBN 978-80-8078-574-1
  manažérstvo kvality
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2120
  Komplexné manažérstvo kvality

  kniha

 3. Teória hier
  Goga Marián 
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 144 s
  ISBN 978-80-8078-613-7
  teória hier teória rozhodovania operačná analýza aplikovaná matematika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  Teória hier

  kniha

 4. Ekonómia vzdelávania
  Dudová Iveta 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 312 s
  ISBN 978-80-8078-668-7
  vzdelávanie Zdroje ľudské-tvorba ľudský kapitál vzdelávacie systémy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  Ekonómia vzdelávania

  kniha

 5. Stratégia a strategický manažment : ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom
  Papula Jozef ; I200  Papulová Zuzana
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 276 s
  ISBN 978-80-8078-533-8
  strategický manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  Stratégia a strategický manažment

  kniha

 6. Nová paradigma znalostného manažmentu
  Kokavcová Dagmar 
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 92 s
  ISBN 978-80-8078-395-2
  znalostný manažment
  monografia
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5120
  Nová paradigma znalostného manažmentu

  kniha

 7. Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie
  Táborecká-Petrovičová Janka 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 107 s
  ISBN 978-80-8078-398-3
  spotrebiteľské správanie marketingové stratégie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie

  kniha

 8. Ekonómia a životné prostredie
  Romančíková Eva 
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 224 s
  ISBN 978-80-8078-426-3
  ekonómia životné prostredie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Ekonómia a životné prostredie

  kniha

 9. Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení
  Škoda Miroslav 
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 116 s
  ISBN 978-80-8078-328-0
  podniková ekonomika ohodnocovanie majetku účtovníctvo
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  kniha

  kniha

 10. Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente
  Horváthová Kinga 
  Bratislava : Iura Edition, 2010 . - 106 s
  ISBN 978-80-8078-329-7
  manažment školy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente

  kniha