Výsledky vyhľadávania

 1. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov
  Máziková Katarína  a kol.
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2013 . - 224 s
  ISBN 978-80-8168-018-2
  účtovníctvo podnikateľské
  zbierka úloh
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3020
  Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

  kniha

 2. Finančný manažment : zbierka príkladov / Aut:: Kráľovič, J. a i.
  Kráľovič Jozef  Polednáková Anna Sochor Milan Vlachynský Karol
  4. preprac. a dopl. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 235 s
  ISBN 978-80-8078-431-7
  finančný manažment
  zbierka úloh
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha

 3. Matematika pre manažérov : Zbierka úloh
  Kalinová Eva 
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 118 s
  ISBN 978-80-8078-225-2
  matematika
  zbierka úloh
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  Matematika pre manažérov

  kniha

 4. Finančný manažment : zbierka príkladov / Aut:: Kráľovič, J. a i.
  Kráľovič Jozef  Polednáková Anna Sochor Milan Vlachynský Karol
  2. dopl. a preprac. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 227 s
  ISBN 80-8078-041-2
  finančný manažment
  zbierka úloh
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1100
  MTF2120
  R0001
  kniha

  kniha