Výsledky vyhľadávania

 1. Plazmové spracovanie a zhodnocovanie odpadu
  Čarnogurská Mária  Lázár Marián
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 164 s
  ISBN 978-80-553-1514-0
  spracovanie odpadov splyňovanie plazmové technológie tavenie odpadov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  Plazmové spracovanie a zhodnocovanie odpadu

  kniha

 2. Parametrické CREO-vanie modelov a NC programov
  Madáč Kamil  Kráľ Ján
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 142 s
  ISBN 978-80-553-0854-8
  parametrické modelovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 3. Kmitanie a modálna analýza mechanických sústav
  Trebuňa František  Šimčák František Huňady Róbert
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 236 s
  ISBN 978-80-553-1206-4
  kmitanie mechanické sústavy modálna analýza
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  MTF0110
  kniha

  kniha

 4. Materiály pre konvenčné a progresívne technológie
  Spišák Emil  Kmec Ján Brezinová Janette Guzanová Anna Majerníková Janka
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 317 s
  ISBN 978-80-553-1251-4
  materiály
  monografia
  (1) - monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF2100
  Materiály pre konvenčné a progresívne technológie

  kniha

 5. Manažérske aspekty krízového riadenia podnikov
  Mihok Jozef 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 272 s
  ISBN 978-80-553-1255-2
  krízový manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 6. Numerické metódy mechaniky telies a vybrané aplikácie
  Ivančo Vladimír  Vodička Roman
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 354 s
  ISBN 978-80-553-1257-6
  mechanika telies metóda konečných prvkov(MKP
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 7. Predúpravy povrchov v teórii a praxi
  Brezinová Janette  Guzanová Anna Draganovská Dagmar
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 247 s
  ISBN 978-80-553-1246-0
  povrchové úpravy tryskanie kvalita povrchu
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 8. Spoľahlivosť technických systémov
  Bigoš Peter  Faltinová Eva
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 171 s
  ISBN 978-80-553-0802-9
  spoľahlivosť technické systémy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF3110
  Spoľahlivosť technických systémov

  kniha

 9. Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania
  Demeč Peter  Svetlík Jozef Semjon Ján
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2011 . - 182 s
  ISBN 978-80-553-0815-9
  obrábacie stroje virtuálne obrábanie
  monografia
  (1) - príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  Virtuálne prototypovanie obrábacích strojov z hľadiska dynamiky procesov obrábania

  kniha

 10. Metódy experimentálnej analýzy napätosti
  Trebuňa František  Šimčák František
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 509 s
  ISBN 978-80-553-0766-4
  mechanika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2000
  MTF1100
  Metódy experimentálnej analýzy napätosti

  kniha