Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj interaktívnych animácií bipolárneho tranzistora na báze objektovo orientovaného programovania
  Vaško Ján ; E  Stuchlíková Ľubica (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 30 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics e-learning Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77884
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh animácií pre e-learning predmetov z oblasti zlievarenstva
  Fábik Tomáš ; M  Šuba Roland (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies animation e-learning education výučba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79198
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov vo výrobe a údržbe v podniku GeLiMa, a.s.
  Lehotská Jana ; M  Mrvová Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant e-learning personnel management personálny manažment vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78872
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. E-learningový systém pre podporu náuky sieťovej bezpečnosti
  Petráš Michal ; I  Breier Jakub (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 29 s., príl., CD-ROM
  Informatics e-learning interaktivita sieťová bezpečnosť informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65258
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Právna ochrana počítačových programov
  Lihocký Michal ; I200  Dekýšová Iveta (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 65 s príl.
  informatika Informatics e-learning počítačový program právna ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65218
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. WIKI sprievodca Javou
  Blšták Miroslav ; I200  Považanová Anna (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 49 s príl.
  informatika Informatics e-learning redakčný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65140
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 7. Mobilné e-vzdelávanie
  Urbančok Maroš ; I200  Lang Ján (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 73 s príl.
  informatika Informatics e-learning e-vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65314
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 8. Informačno komunikačné technológie vo vyučovaní na stredných školách
  Čapkovičová Lenka ; M  Tóblová Eva (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 50 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors e-learning World Wide Web distance education dištančné vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71607
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Možnosti testovania vo voľne dostupných LMS
  Ružič Marcel ; E  Huba Mikuláš (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 54 s CD-ROOM
  Applied Informatics Moodle e-learning e-vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65559
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku Delphi Slovensko s.r.o. Senica
  Horňáková Jana ; M  Štúr Milan (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 50s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant e-learning vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66289
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha