Výsledky vyhľadávania

 1. Kreatika - teória o technológiách. Creatics - theory about technologies
  Békés Ján ; M160 
  Zákony produkcie. Kreatika, kreativita : . s.15-19
  kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Perspektíva pre STU - Metóda tvorenia produktov
  Békés Ján ; M160 
  SCHOLA 2003 . s.31-32
  produkty kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Historická skúsenosť a ľudová slovesnosť ako predobraz zákonov kreatiky. Historical background and folk verbal art as a prefiguration of the laws of creatics
  Miština Juraj ; M330 
  Zákony produkcie. Kreatika, kreativita : . s.109-113
  kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Zákon kreatiky "Smer toku a veľkosti častíc". Law of creatics "The stream flow and size elements"
  Peterka Jozef ; M3000 
  Zákony produkcie. Kreatika, kreativita : . s.131-134
  kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 5. Kreatika vo vzdelávacom procese. Creatics in educational process
  Borovička Milan ; M160 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 12 (2002), s.21-27
  kreatika vzdelávanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Čo je kreatika ? What is creatics?
  Békés Ján ; M160 
  Zákony produkcie - kreatika : . s.7-14
  kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zvariteľnosť a kreatika. Weldability and creatics
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Zákony produkcie - kreatika : . s.20-22
  zvariteľnosť kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Kreatika v edukačnom procese. Creatics in education
  Štefánek Michal ; M160 
  Zákony produkcie - kreatika : . s.33-38
  kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Aplikácia zákonov kreatiky v praxi. Application of laws of creatics in practice
  Békés Ján ; M160 
  Zákony produkcie - kreatika : . s.29-32
  kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Kreatika a CAD technológie
  Kurajda Marián 
  Zákony produkcie - kreatika : . s.44-46
  kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - príručka
  (1) - článok
  článok

  článok