Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment
  Majtán Miroslav 
  5. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2009 . - 405 s
  ISBN 978-80-89393-10-7
  komunikácia plánovanie etika manažérska etika podnikateľská etika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF41260
  kniha

  kniha

 2. Marketingové řízení školy
  Světlík Jaroslav 
  Praha : ASPI, 2006 . - 300 s
  ISBN 80-7357-176-5
  podnikateľské plány marketing plánovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  kniha

  kniha

 3. Forecasting principles and applications
  DeLurgio Stephen A. 
  1.ed.
  Boston : McGraw-Hill, 1998 . - 802 s
  ISBN 0-256-13433-2
  plánovanie štatistické metódy podnikové plánovanie prognózovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 4. Ekonometrické modely řízení a plánování / Roman Hušek a kol
  Hušek Roman (XXX) 
  1.vyd
  Praha : SNTL, 1987 . - 275 s
  ekonometria plánovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5000
  kniha

  kniha

 5. Plánování a modelování finančních vztahů / [aut.]František Pavelka
  Pavelka František 
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1986 . - 170 s
  financie plánovanie vzťahy finančné
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 6. Plánovanie národného hospodárstva / Karol France a kol
  France Karol (XXX) 
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1978 . - 422 s
  Hospodárstvo národné plánovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Ekonomická analýza a plánování strojírenské a elektrotechnické výroby / [aut.]František Brabec, Jiří Vysušil
  Brabec František  Vysušil Jiří
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1975 . - 275 s
  strojárstvo plánovanie analýza ekonomická elektrotechnika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5000
  kniha

  kniha

 8. Organizácia a ekonomika stavebného priemyslu / aut. Jiří Krofta, Josef Čácha, Oldřich Strádal
  Krofta Jiří  Čácha Josef Strádal Oldřich
  2. úplné prepracované a zmenené vydanie
  Bratislava: Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1959 . - 392 s.
  investičná výstavba Mzdy technický rozvoj plánovanie rozpočtovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1000
  kniha

  kniha