Výsledky vyhľadávania

  1. Strategický manažment a plánovanie pre urbanistov [elektronický dokument] : učebná pomôcka k predmetu územný manažment a marketing
    Coplák Jaroslav ; A6160 
    1. vyd.
    Bratislava : Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU, 2013 . - online 71 s
    urbanizmus strategický manažment marketing plánovanie
    www.fa.stuba.sk/docs/uu/dokum/stratman.pdf
    elektronický textový údaj
    GHG - Práce zverejnené na internete
    kniha

    kniha

  2. Viedeň nepozná tlak developerov
    Pasečná Ivana ; A6160 
    Bratislava : reality.etrend.sk, 2012 . - 1 s
    manažment verejný priestor zeleň stratégia plánovanie
    http://reality.etrend.sk/reality-blog.html
    elektronický textový údaj
    GHG - Práce zverejnené na internete
    kniha

    kniha

  3. Aktivitám vo verejných priestoroch chýba koordinácia
    Pasečná Ivana ; A6160 
    Bratislava : reality.etrend.sk, 2012 . - 1 s
    manažment verejný priestor plánovanie
    http://reality.etrend.sk/reality-blog.html
    elektronický textový údaj
    GHG - Práce zverejnené na internete
    kniha

    kniha

  4. Urban ET Festival Bratislava, Slovakia:reconfiguring public space through social interactions ELTIS - EU mobility
    Pasečná Ivana ; A6160 
    Bratislava : eltis.org., 2012 . - 2 s
    urbanizmus revitalizácia verejný priestor zeleň mobilita plánovanie stratégia
    http://www.eltis.org/idex.php?ID1=6&id>
    elektronický textový údaj
    GHG - Práce zverejnené na internete
    kniha

    kniha

  5. Aktuálne trendy v plánovaní a manažmente verejných priestorov zelene v meste
    Pasečná Ivana ; A6160 
    Bratislava : Urbion, 2012 . - 2 s
    urbanizmus manažment verejný priestor stratégia plánovanie
    http://www.urbion.sk/onas/dokumenty-a-materialy/vedecke-prace-v-odbore-urbanizmus-a-uzemne-planovanie
    elektronický textový údaj
    GHG - Práce zverejnené na internete
    kniha

    kniha