Výsledky vyhľadávania

 1. Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
  Valašík Adrián ; V  Ivánková Oľga (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 945
  Structures of Buildings wind load dynamic analysis deformácie seizmicita zaťaženie vetrom statická analýza dynamická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100732
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Stanovenie deformácie tupých zvarových spojov s využitím 3D skenovania
  Špányi Marcel ; M  Marônek Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 77s CD
  welding 3D scanning 3D skenovanie deformácie zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99741
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Deformácie a zvyškové napätia kútového zvarového spoja
  Benkovský Peter ; M  Kraváriková Helena (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013
  simulation simulácia deformácie napätia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103421
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Komplexná staticko-dynamická analýza výškovej budovy
  Drobný Dušan ; V250  Ivánková Oľga (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  nosné konštrukcie pozemných stavieb Structures of Buildings deformation deformácie seizmicita výšková budova zaťaženie vetrom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69591
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Analýza povrchovo kalených súčiastok = Analysis of surface hardening parts : Diplomová práca
  Drgoň Miloš  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 88 s 1 CD-ROM
  tepelné spracovanie ocelí povrchové kalenie deformácie trhliny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. CA systémy pre zisťovanie deformácií : Diplomová práca
  Balla Peter  Pokorný Peter (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  modelovanie deformácie CA systémy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza teplotných a napäťovo-deformačných stavov v razníku v procese spätného rotačného pretláčania : Diplomová práca
  Ondřejíček Miroslav  Behúlová Mária (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2005
  MTF ; . - 85 s
  technológie strojárskej výroby deformácie numerická simulácia spätné rotačné pretláčanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha