Výsledky vyhľadávania

 1. Vyhláška ÚRSO, ktorou sa stanovujú podrobnosti o štandardoch kvality prenosu, Distribúcie a dodávky elektrickej energie v podmienkach distribučnej spoločnosti
  Saxa Miroslav  Nováková Mária (škol.) Beláň Anton (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 83 s
  Elektroenergetika prenos elektrickej energie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Stanovenie výkonov zdrojov pri výpadku komunikácie : Č.ved.odb. 26-34-9. Dát. obhaj. 25.5.2008
  Rumpel Martin  Reváková Daniela (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 76 s
  Elektroenergetika elektronická komunikácia prenos elektrickej energie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Vplyv kombinovaného namáhania na vodiče elektrických vedení : Kand.diz.práca : V.odb. 39-21-9 : Obh. 21.06.1984 / [aut.] Urban,Ladislav, Ing.; Škol. Fecko,Štefan
  Urban Ladislav  Fecko Štefan (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 101 s Autoref.1984, 18 s
  energetika prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia závesné káble namáhanie vonkajších vedení
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Problémy mechaniky kotevného poľa : Kand.diz.práca : V.odb. 39-21-9 : Obh. 21.06.1984 / [aut.] Varga,Ladislav, Ing.; Škol. Fecko,řtefan
  Varga Ladislav  Fecko Štefan (škol.)
  Košice : Vysoká škola technická v Košiciach, 1984 . - 156 s Autoref.1984, 21 s
  energetika prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia závesné káble namáhanie vonkajších vedení
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Contributions to the measuring of corona losses by models = Príspevok k meraniu strát korónou pomocou modelov : Kand.diz.práca : V.odb. 39-21-9 : Obh. 26.04.1984 / [aut.] El-Sayed,Mohamed El Refaie; Škol. Gabriš,František
  El-Sayed Mohamed El Refaie  Gábriš František (škol.)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 94 s Autoref.1983, 26 s
  energetika korónové javy straty korón prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia koaxiálne káble Scheringov mostík
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha