Výsledky vyhľadávania

 1. Skúmanie vplyvu trenia na tvar súdka po ubíjaní
  Sobota Róbert ; M3000  Tittel Viktor ; M3000
  Forming 2008 : . s.53
  trenie tvar súdka ubíjanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Skúmanie vplyvu trenia na tvar súdka po ubíjaní
  Sobota Róbert ; M3000 
  Nové technologie kování :
  trenie tvar súdka ubíjanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - dizertačná práca
  (4) - článok
  článok

  článok

 3. Dynamické a statické ubíjanie ocelí s malou deformačnou schopnosťou v objímkach. The dynamical and statical upsetting of low deformability steels in chucks
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000 Sobota Róbert ; M3000
  Kovárenství . Č. 29 (2007), s.9-12
  ubíjanie ocele
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Skúmanie vplyvu štíhlostného pomeru na tvar súdka po ubíjaní. Investigation of the effect of slenderness ratio on the shape of barrel after setting
  Sobota Róbert ; M3000  Tittel Viktor ; M3000
  METAL 2007 . s.CD
  ubíjanie kovanie zápustkové
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Skúmanie vplyvu štíhlostného pomeru na tvar súdka po ubíjaní
  Sobota Róbert ; M3000  Tittel Viktor ; M3000 Bača Jozef ; M150
  Forming 2007 : . s.259-264
  ubíjanie tvar súdka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Dynamické a statické ubíjanie ocelí s malou deformačnou schopnosťou v objímkach. The dynamical and statical upsetting of low deformability steels in chucks
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000 Sobota Róbert ; M3000
  FORM 2006 : . s.9-1/9-8
  ubíjanie tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Dynamické a statické ubíjanie ocelí s malou deformačnou schopnosťou v objímkach
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000
  Mezinárodní seminář u příležitosti 45. výročí založení katedry tváření : . s.25-30
  ubíjanie ocele tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Vznik martenzitu po ubíjaní. The martensit creation after upsetting
  Polák Karol ; M150  Kotras Peter ; M150
  CO-MAT-TECH 2002. 10.medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24.-25.október 2002) : . s.382-384
  martenzit ubíjanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  (1) - xxx
  článok

  článok

 9. Vysokoparametrické ubíjanie tvárnej liatiny v objímkach
  Bača Jozef ; M150 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.33-39
  ubíjanie Liatina tvárna
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. O možnostiach kvázistatického a dynamického ubíjania tvárnej liatiny
  Bača Jozef ; M150 
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.15-20
  ubíjanie Liatina tvárna
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok