Výsledky vyhľadávania

 1. Halogénderiváty v životnom a pracovnom prostredí
  Vajda Marek ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 58s CD
  Occupational Health and Safety workplace pracovné prostredie životné prostredie organická chémia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87319
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia v podniku
  Trokanová Michaela ; M  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 56s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management workplace pracovné prostredie zdravotné riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102528
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vybrané zlúčeniny uhľovodíkov v životnom a pracovnom prostredí
  Hutár Marek ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 47s CD
  Occupational Health and Safety manufacturing environment environment environment FT-IR vplyv výroba použitie životné prostredie aromatické uhľovodíky pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93241
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia pracoviska
  Šild Jozef ; M  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management noise lighting hluk osvetlenie pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78972
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Monitorovanie hluku na vybranom pracovisku
  Boledovičová Zuzana ; M  Kuracina Richard (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety noise sound pracovné prostredie expozícia hluk zvuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84908
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie bezpečnostných a ergonomických požiadaviek pracoviska poskytujúceho služby zákazníkom
  Balážová Adriána ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety workplace ergonomics safety bezpečnosť pracovné prostredie ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96591
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh racionalizačných opatrení vybraných faktorov pracovného prostredia v podniku Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec
  Veverková Anna ; M  Sawicki Silvester (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71225
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie na vybraných pracoviskách firmy DHL Exel Slovakia, s.r.o.
  Krebs Marek ; M  Hatiar Karol (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics pracovné prostredie ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79033
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku ABL Technic Slovakia, s.r.o.
  Solčanský Marek ; M  Hatiar Karol (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics pracovné prostredie ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79448
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie v podniku Inalfa Roof Systems Slovakia, s. r. o., Krakovany
  Blahutová Michaela ; M  Marková Petra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics pracovné prostredie ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66359
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha