Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na zefektívnenie motivačného systému v Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta : Diplomová práca
  Kudácseková Veronika  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 89 s príl., 1 CD-ROM
  motivačné systémy motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zdokonalenia motivačného systému v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Bogárová Janka  Čambálová Iveta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 84 s príl (1 CD-ROM)
  motivačné systémy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh motivačného systému v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Baranová Monika  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment motivačné systémy personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh motivačného systému v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Rábek Tomáš  Homoky Rastislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 77 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment motivačné systémy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zdokonalenia systému motivácie v SE, a. s. Elektrárne Nováky : Diplomová práca
  Krčmářová Vladimíra  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 71 s abstr. + príl.
  motivačné systémy ľudské zdroje manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Návrh zdokonalenia motivačného systému : Diplomová práca
  Blaškovič Pavol  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  motivačné systémy personálny manažment manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Návrh motivačného systému podniku KUŠEV, s.r.o. Trnava : Diplomová práca
  Vajliková Kristína  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 58 s príl
  priemyselné inžinierstvo a manažment motivačné systémy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Zdokonaľovanie systému vzdelávania pracovníkov : Diplomová práca
  Vargová Andrea ; V180  Skubáková Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003 . - 75 s príl
  priemyselné inžinierstvo a manažment motivačné systémy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh motivačného systému v podmienkach firmy VIK-SANDVIK SLOVAKIA, s. r. o. : Diplomová práca
  Kiss Ladislav  Bestvinová Viera (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  motivačné systémy ľudské zdroje manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Návrh zdokonalenia systému motivácie v ŽOS Trnava, a. s. : Diplomová práca
  Kamenárová Mária  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 71 s abstr. + príl.
  motivačné systémy ľudské zdroje manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha