Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Slovnaft, a.s.
  Jakubiecová Silvia  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 92s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management riadenie ľudských zdrojov personálny manažment vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99064
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zlepšenia adaptačného procesu výrobných zamestnancov v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
  Medňanská Barbora ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 83s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99150
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry spoločnosti Kellys Bicycles s.r.o.
  Janíčková Miroslava ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 73s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resource management corporate culture riadenie ľudských zdrojov podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99253
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zlepšenia systému adaptácie zamestnancov v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
  Jakabovičová Dagmar ; M  Koltnerová Kristína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 77s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management adaptation adaptácia riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103433
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zdokonalenia systému hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.
  Baloghová Erika ; M  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 82s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99092
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému stabilizácie výrobných zamestnancov prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  Kutlišová Martina ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 79s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management manažment stabilizácia riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99008
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zlepšenia systému riadenia a hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku SILCOTEC EUROPE (SK) s.r.o.
  Rozkošová Beáta  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 113s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90632
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh na zlepšenie systému merania a riadenia výkonnosti zamestnancov v podmienkach spoločnosti PAUMA, spol. s r.o.
  Miklovičová Gabriela ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management working conditions riadenie ľudských zdrojov pracovný výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90650
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku Petit Press, a.s.
  Ďuriš Róbert  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94999
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu personálneho pracovníka podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
  Jurík Lukáš ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resource management competency kompetencie riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90624
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha