Výsledky vyhľadávania

 1. Uplatnenie exaktných metód v rozhodovacích procesoch v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku / aut. Lukáš Jurík, Natália Horňáková
  Jurík Lukáš ; 064000  Horňáková Natália ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 14, č. 2 (2018), s. 12-24
  rozhodovanie manažéri exaktné metódy riadenie ľudských zdrojov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Personálny controlling v priemyselnej praxi / aut. Jaromíra Vaňová, Peter Szabó, Dušan Baran, Martina Horváthová, Mária Homokyová
  Vaňová Jaromíra ; 064000  Szabó Peter ; 064000 Baran Dušan ; 064000 Horváthová Martina ; 064000 Homokyová Mária ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 12, č. 2 (2016), s. 63-67
  controlling riadenie ľudských zdrojov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Úroveň riadenia ľudských zdrojov v organizáciách uplatňujúcich EFQM model výnimočnosti / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová
  Paulová Iveta  Vaňová Jaromíra ; 064000
  Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. : . [8] s.
  stakeholders riadenie ľudských zdrojov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Aplikácia metódy AHP v oblasti rozvoja kompetencií riadiacich pracovníkov priemyselného podniku
  Jurík Lukáš ; M4000  Sakál Peter ; M4000
  Výkonnosť podniku . Roč. 3, č. 2 (2013), s.6-18
  riadenie ľudských zdrojov metóda AHP
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Úspešné vedenie ľudí v čase hospodárskej krízy
  Malá Jana ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : . s.225-233
  riadenie ľudských zdrojov projektové riadenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Trendy v riadení ľudských zdrojov v oblasti získavania a výberu zamestnancov
  Vaňová Jaromíra ; M4000 
  Generácia Y vstupuje na trh práce : . s.88-92
  riadenie ľudských zdrojov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Pripravenosť ľudských zdrojov pre oblasť environmentálne orientovaného krízového manažmentu
  Bednárik Jaroslav ; M190  Sakál Peter ; M4000
  Špecifiká marketingu služieb a regionálneho marketingu : . s.6-14
  riadenie ľudských zdrojov HCS model 3E krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Aplikácia "soft" metód manažérstva kvality v priemysle
  Hekelová Edita ; J0070  Srdošová Katarína ; J0070
  Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch 2008 : . s.159-165
  automobilový priemysel riadenie ľudských zdrojov automotive industry human resources Management
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Implementácia systému hodnotenia pracovníkov ako nástroja na zdokonaľovanie komunikácie v procese riadenia ľudských zdrojov. Implementation of employees evaluation system as a tool improving the communication within the proces of human resources management
  Holková Andrea ; M4000 
  INTERCATHEDRA . No 16 (2000), s.35-39
  hodnotenie pracovníkov riadenie ľudských zdrojov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 10. Význam stratégie riadenia ľudských zdrojov
  Holková Andrea ; M4000  Horňák František ; M4000
  INTERKATEDRA 96 : . s.75-77
  riadenie ľudských zdrojov
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok