Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh marketingovej stratégie firmy Knott, s.r.o.
  Gaštanová Michala ; J  Ščepka Igor (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises SWOT analysis marketing strategy marketingová stratégia analýza interného prostredia SWOT analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103595
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
  Guliš Ivan ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises growth expansion engineering marketing strojárstvo tvorba marketingová stratégia rast
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103728
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh marketingovej stratégie Centra technologického transferu kvality
  Grúberová Alexandra ; J  Budiský Roman (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises marketing strategy marketing marketingový plán marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103830
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Návrh zefektívňovania tvorby a implementácie marketingovej stratégie v podniku
  Lehutová Monika  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality marketing strategy marketing customer satisfaction podnik zákazník marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90339
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh inovácie nástrojov marketingového mixu v IKEA Components s. r. o.
  Sojková Erika  Babčanová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 79 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing mix marketing strategy marketing marketingový mix marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80139
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh marketingovej stratégie v podniku FIVING, s.r.o. : Diplomová práca
  Jančiová Dana  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 96 s., CD-ROM
  marketing strategy marketingová stratégia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67094
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh marketingovej stratégie spoločnosti Embatex Sk, s.r.o. : Diplomová práca
  Vaclaviková Dana  Babčanová Dagmar (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 100 s., CD-ROM
  marketing strategy marketing marketingová stratégia marketing priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58337
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Marketingová stratégia a jej miesto v riadení podniku REDING a.s. Bratislava = Marketing strategy and its place in management of company REDING, a.s. Bratislava : Diplomová práca
  Frko Marián  Pavlendová Gabriela (xxx) ; V240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 80 s príl (1 CD-ROM)
  marketingová stratégia marketingové plány
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh na zlepšenie uplatňovania marketingovej stratégie v riadení podniku VVED s.r.o. Domaniža = The proposal for improvement of marketing strategy in dusiness management in company VVED, s.r.o. Domaniža : Diplomová práca
  Nemčeková Andrea  Pavlenda Pavel (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 87 s príl (1 CD-ROM)
  marketingová stratégia manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha