Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v spoločnosti PSS Svidník, a.s.
  Pirová Denisa ; M  Hrablik Martin (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 60s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant Human Resources Management spokojnosť zamestnancov odmeňovanie zamestnancov pracovný výkon riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94544
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zdokonalenia systému personálnej práce v priemyselnom podniku MOTOKOM SLOVAKIA, s. r. o.
  Soósová Simona ; M  Novotná Ivana (škol.) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation of employees odmeňovanie zamestnancov získavanie zamestnancov personálna práca
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78981
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Šlambora Tomáš  Seidlová Eva (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46933
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh na zlepšenie odmeňovania zamestnancov
  Malková Barbora  Mikuláš Stanislav (škol.) ; M7400
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47004
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku DUSLO a.s. Šaľa
  Dvorská Monika  Balažovjech Michal (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  evaluation of employees personálny manažment zamestnanec hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46981
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku PRO IT SERVICES, s.r.o. Bratislava = Application arrangements for development of system classifieds and remuneration employess for firm Pro IT Services, s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Jančová Lívia  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  personálny manažment hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku MEDIAN SK, spol. s r.o. Bratislava = Improvement suggestion employee appraisal and remuneration employees on the premise MEDIAN SK, spol. s r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Heldová Lenka  Mrvová Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008
  MTF ; . - 50 s príl., 1 CD-ROM
  motivácia zamestnancov hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava = Application of arrangements for better motivation system in company - Slovak dock-yard in Komárno, joint stock company Bratislava : Bakalárska práca
  Zsigó Tomáš  Cibulka Viliam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment motivačné systémy odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení pre zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v ENPAY Transformer Components, s.r.o. = Suggestion of measures for ENPAY Transformer Components, s.r.o. employees system payment development : Bakalárska práca
  Kinčok Štefan  Lenhardtová Zuzana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha