Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zdokonalenia motivačného systému v podniku CEMMAC a.s. : Diplomová práca
  Ondrišáková Lenka  Černá Ľubica (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 92 s., CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov motivačný systém priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58258
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh systému poskytovania zamestnaneckých výhod s využitím Caffeteria systému v podniku GE Inspection Technologies, s.r.o.
  Belesová Denisa  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  odmeňovanie zamestnancov zamestnanecké výhody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58367
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Alfa Bio, s.r.o. Banská Bystrica = The Proposition of System of the Assessment and Remuneration of the Employees of Alfa Bio, Ltd. Banská Bystrica : Diplomová práca
  Masariková Monika  Hrablik Martin (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Delphi Slovensko, s. r. o. = Proposal of remuneration system improvements of Delphi Slovensko, s. r. o.´ employees : Diplomová práca
  Lišková Katarína  Šnircová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 77 s Prílohy, 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh systému náboru, zaškolenia a odmeňovania zamestnancov podniku YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne = Proposal of the system of recruitment, training and reward of employees of YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne : Diplomová práca
  Lukáčová Lucia  Arendášová Alexandra (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 76 s Prílohy, 1 CD-ROM
  nábor zaškolenie odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov = Proposal for improving the system of employees remuneration : Diplomová práca
  Tóthová Agáta  Černý Ivan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov projektový manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zdokonaľovania systému hodnotenia zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. Jaslovské Bohunice = The Proposition of improving the employers valuation system of JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Klištincová Mária  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 78 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh zlepšenia motivačného systému v podniku PCA Slovakia, s.r.o. Trnava = Proposal of measures for improvement of motivation system in PCA Slovakia, s.r.o. Trnava : Diplomová práca
  Guman Róbert  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  motivácia pracovníkov odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach TOMA INDUSTRIES, s.r.o. Trnava = Project for improvement of system assesment the employee in the terms TOMA INDUSTRIES, Ltd Trnava : Diplomová práca
  Beňovský Milan  Šaturová Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov pracovná motivácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh pre aplikáciu novej metódy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT TRANS, a.s. = Proposal for a new method of the evaluation and remuneration of employees of the company SLOVNAFT TRANS a.s. : Diplomová práca
  Lišková Renáta  Hrablik Martin (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  ľudské zdroje hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha