Výsledky vyhľadávania

 1. Úloha vodných nádrží v extrémnych hydrologických podmienkach Slovenska
  Bednárová Emília ; 010150 
  Seminář Adolfa Patery 2016 : . CD-ROM, s. 45-48
  hydrologické extrémy povodne sucho nádrže vodné bezpečnosť a riziká
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Význam nádrží a ochranných hrádzí v prevencii pred povodňami
  Bednárová Emília ; V150  Miščík Marián
  Manažment povodí a povodňových rizík : . s.nestr.
  flood protection dam safety protipovodňová ochrana bezpečnosť a riziká priehrada
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Aplikácia systémového prístupu pri návrhu konštrukcie. The application of system approach at the design of construction
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390
  Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2006 : . s.104-108
  bezpečnosť a riziká analýza aspektovo-orientovaná výrobok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Metóda HAZOP a analýza rizík pri návrhu a prevádzke strojov a zariadení
  Sabo Milan ; M390 
  FIRECO 96 : . s.133-136
  bezpečnosť a riziká
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok