Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vlastností pri doprednom pretlačovaní zliatiny Al-Mg-Si
  Bílik Jozef ; M3000 
  Forming 2007 : . s.17-22
  objemové tvárnenie pretlačovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (4) - článok
  článok

  článok

 2. Využitie parametrov tvárniteľnosti kovov pre simuláciu procesov objemového tvárnenia
  Ulík Anton ; M150 
  Forming 2001 : . s.233-238
  tvárniteľnosť objemové tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Význam tepelného spracovania polotovaru pre objemové tvárnenie ocele za poloohrevu. Stock heat treatment consequence of steel bulk forming at higher temperature
  Kapustová Mária ; M3000  Košťálová Miroslava ; M3000
  Technológia 2001 : . s.82-85, 1.diel
  tepelné spracovanie objemové tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (1) - xxx
  článok

  článok

 4. Porovnanie tvárniteľnosti kovov s rozdielnym usporiadaním atómovej mriežky. The comparison of formability of metals with different atomic lattice arrangements
  Ulík Anton ; M150 
  FORM `98 : . s.93-96
  tvárniteľnosť objemové tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok