Výsledky vyhľadávania

 1. Krízový manažment podniku / aut. Vladimír Gozora
  Gozora Vladimír 
  1. vyd.
  Praha Wolters Kluwer 2017 . - 184 s.
  ISBN 978-80-7552-805-6
  podnikový manažment krízový manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1010
  kniha

  kniha

 2. Nebezpečné látky a zmesi
  Tureková Ivana  Kuracina Richard ; M5000 Kačík František (rec.) Balog Karol (rec.) ; M5000 Gábor Emília (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 276 s
  ISBN 978-80-227-4055-5
  nebezpečné látky nebezpečné zmesi preprava nebezpečných látok priemyselné havárie krízový manažment
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3100
  Nebezpečné látky a zmesi

  kniha

 3. Manažment a krízový manažment : (Úvod do krízového manažmentu)
  Míka Vladimír T.  Šimák Ladislav Hudáková Mária Horáček Jiří
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009 . - 216 s
  ISBN 978-80-554-0079-2
  krízový manažment
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 4. Power systems in Emergencies : From Contingency Planning to Crisis Management
  Knight Upton Georg 
  Chichester : John Wiley & Sons, 2000 . - 378 s
  ISBN 0-471-49016-4
  elektrická energia krízový manažment energetické sústavy elektrizačné sústavy napájacie zdroje modelovanie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha