Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh odporúčaní pre aplikáciu metódy AHP v rizikovom a krízovom manažmente v kontexte so SZP pre MSP na Slovensku : Bakalárska práca
  Jurík Lukáš ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 61 s., CD-ROM
  krízový manažment malé a stredné podniky rizikový manažment corporate social responsibility small and medium enterprises priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57994
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využitie priestorových údajov na krízové riadenie počas povodní
  Haníková Jana  Gálová Linda (škol.) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography flood INSPIRE INSPIRE povodeň INSPIRE INSPIRE krízový manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47621
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania krízového manažmentu pri riešení ekonomických problémov v podniku MRAZIARNE POPRAD, s.r.o. = Proposals on how to enhance the application of crisis management in economic crisis situation in MRAZIARNE POPRAD, Ltd. : Bakalárska práca
  Hurčalová Miroslava  Rašla Vladimír (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  krízový manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha