Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza priestorových údajov používaných v krízových situáciách
  Daňová Kristína ; V130  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography krízový manažment GIS GIS GIS GIS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62720
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vplyv krízových situácií na semestrálny rozvrh
  Herbst Roman ; I300  Galbavý Miroslav (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 50 s príl.
  informačné systémy Information Systems informačný systém information system krízový manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57227
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Návrh metodiky na odstraňovanie potencionálnych krízových situácií v nakladaní s odpadmi v CHEMOLAK, a.s. Smolenice : Diplomová práca
  Kubovič Marek ; M190  Sakál Peter (uspor. zhorm.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005 . - 85 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment krízový manažment odpadové hospodárstvo
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Využitie súčasných prístupov k havarijnému plánovaniu v podmienkach podniku Slovenský hodváb, a. s., Senica : Diplomová práca
  Bohun Roman  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 80 s abstr.
  krízový manažment havarijné plánovanie manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha