Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému plánovania ako súčasti stratégie krízového manažmentu pre efektívnejšie riadenie environmentálnych krízových situácií v priemyselných podnikoch = Proposal of Planning System as a Part of Crisis Management Strategie for Effective Control of Environmental Crisis Situation in Industrial Plants : Dizertačná práca
  Rašla Vladimír ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 212 s
  krízový manažment rizikový manažment
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Metodika prípravy ľudských zdrojov v oblasti environmentálne orientovaného krízového manažmentu = Methodology of human resources preparation in the sphere of environmentally oriented crisis management : Dokotorandská dizertačná práca
  Bednárik Jaroslav ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 183 s autoreferát
  krízový manažment environmentálne manažérstvo vzdelávanie zamestnancov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha