Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza a optimalizácia vybraných výrobných procesov v spoločnosti IKS s.r.o.
  Kostelníková Xénia ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises financial indicators SWOT analysis analysis optimization strategic management finančné ukazovatele Ishikawov diagram analýza SWOT analýza strategický manažment optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95001
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Návrh optimalizácie hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku PFS, a.s.
  Melicherová Veronika  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance financial analysis výkonnosť finančné ukazovatele finančná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90543
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Benchmarking ako nástroj pre zlepšovanie konkurenčných schopností
  Hriň Lukáš ; J0070  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises competition benchmarking quality kvalita konkurencia finančné ukazovatele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74396
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh metodiky optimalizácie finančnej stability podniku STSZ, a. s. Trnava = Suggestion of methodics of optimalization financial stability STSZ, joint-stock company in Trnava : Diplomová práca
  Drozdová Andrea ; M4000  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 85 s Príloha, 1 CD-ROM
  finančná analýza účtovné výkazy finančné ukazovatele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh metodiky posudzovania ekonomického stavu priemyselného podniku = Designing methodology of economic state measuring for industrial plant : Diplomová práca
  Gönci Peter  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 95 s 1 CD-ROM
  finančná analýza finančné ukazovatele rentabilita podniku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zlepšenia finančnej situácie v spoločnosti AD SPECTRUM Zlaté Moravce = Proposal for improvement of financial situation in AD SPECTRUM Zlate Moravce : Diplomová práca
  Pósová Eva  Valentínová Viera (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza finančné ukazovatele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analytický pohľad na finančnú situáciu vybraného priemyselného podniku : Diplomová práca
  Bračík Branislav  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 76 s abstr.
  finančné analýzy finančné ukazovatele manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha