Výsledky vyhľadávania

 1. Systém celoživotného vzdelávania v odbore Inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách Európskej únie
  Štefková Petra ; M220  Kips Milan ; M220 Ridzoňová Zuzana ; M7000 Novota Marián ; M220 Kadnár Jozef ; M7000 Petnuchová Jana ; M7000
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 (MMK 2011) : . s.541-547
  vzdelávanie celoživotné inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Inžinierska pedagogika - neoddeliteľná súčasť pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov. Engineering pedagogy - inseparably component of pedagogical preparation of university teachers
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Úlohy inžinierskej pedagogiky po vstupe Slovenska do Európskej únie
  Driensky Dušan ; M220 
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  inžinierska pedagogika Európska únia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Úlohy inžinierskej pedagogiky po vstupe Slovenska do Európskej únie
  Driensky Dušan ; M220 
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.21-29
  inžinierska pedagogika Európska únia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Inžinierska pedagogika - neoddeliteľná súčasť pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.42-48
  inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Interakčné procesy v inžinierskej pedagogike
  Tináková Katarína ; M220 
  Academia . Roč. 17, č. 2 (2006), s.36-39
  inžinierska pedagogika komunikácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Zvýšenie kvality prípravy učiteľov technických predmetov prostredníctvom inžinierskej pedagogiky
  Driensky Dušan ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.98-101
  pedagogická príprava inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. O doktorandskom štúdiu pre učiteľov technických predmetov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 1, 2 : . s.166-170, zv.1
  doktorandské štúdium inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. 40 rokov Katedry inžinierskej pedagogiky a psychológie. The 40th anniversary of department of engineering pedagogy and psychology
  Hrmo Roman ; M220 
  SCHOLA 2003 . s.20-26
  inžinierska pedagogika psychológia doplňujúce pedagogické štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vývoj, súčasnosť a perspektívy inžinierskej pedagogiky. Engineer pedagogy - current stage and his perspectives
  Driensky Dušan ; M220 
  SCHOLA 2003 . s.7-12
  pedagogika inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok