Výsledky vyhľadávania

 1. Feel Free_ uvoľnite sa
  Pilař Pavol ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 30-31
  priestor verejnosť mesto
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Definovať nedefinovateľné ... "náš" priestor
  Ruhig Roman ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 16-17
  verejný priestor kontext priestor
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Pobyt charakteru vyhliadkových trendov do budúcnosti
  Vargová Kristína ; V181 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [4] s.
  priestor Space
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo v historických centrách miest
  Bezák Bystrík ; V120  Balkó Gabriella ; V120
  Bardkontakt 2014 : . [1] s.
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. The influence of the shape space on the scattering of the sound energy
  Pernišová Alena ; V180  Dlhý Dušan ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 237-240
  acoustics akustika priestor rozptyl scattering coefficient Space
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Dopravný priestor ako senzitívne verejné priestranstvo
  Bezák Bystrík ; V120 
  Bardkontakt 2014 : . S. 67-76
  area citlivosť doprava a mesto priestor sensitivity traffic
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Priestorové a technologické požiadavky vinárstiev
  Guldan Martin 
  Juniorstav 2013 : . s.CD-ROM, [4] s.
  priestor Space technológia technology vinárstvo wine
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Štruktúra priestoru ľudí aj zvierat
  Vargová Kristína ; V181 
  Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2013 : . s.95-97
  komfort priestor Space
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Fenomén loftu vo filme
  Peťovský Marek ; A5150 
  Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu : . s.s. 38-43
  dizajn loft film priestor
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Fenomén loftu vo filme
  Peťovský Marek ; A5150 
  TYPOLOGIE (N)OSTALGIE : . s.s. 77-82
  dizajn loft film priestor
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok