Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 19  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stus12012 xcla^"
 1. Rozvoj konzervačnej vedy a podmienky jej uplatnenia z aspektu vzdelávania
  Kráľová Eva ; A3130 
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . s.23
  ochrana pamiatok konzervačná veda technické vzdelávanie nehnuteľné pamiatky
  článok zo zborníka
  AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. The most recent needs in engineering communication training at technical universities
  Moravčík Oliver ; M6000  Miština Juraj ; M330
  Problemy inženerno - pedagogičeskogo obrazovanija No 17. Problems of engineering pedagogic education Volume 17 . s.109-119
  technické vzdelávanie pedagogika
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - príručka
  článok

  článok

 3. Basic pedagogic disciplines in teacher-engineer training. Základné pedagogické disciplíny v príprave učiteľov-inžinierov
  Kostelník Ján ; M220  Koláriková Helena ; M220
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.567-571
  technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Kľúčové kompetencie absolventa technickej vysokej školy
  Arendášová Alexandra ; M190  Krehlíková Andrea ; M220
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.26-29
  kľúčové kompetencie technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Efektivizácia technického vzdelávania prostredníctvom odborne zameranej jazykovej prípravy. Technology education improvement with a support of languages for specific purpose course
  Miština Juraj ; M330 
  Technológia vzdelávania . Roč. 13, č. 3 (2005), s.11-13
  technické vzdelávanie jazyková príprava
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (1) - príručka
  článok

  článok

 6. Jazykové kompetencie ako súčasť technického vzdelávania. Language Competencies as a part of Engineering Education
  Miština Juraj ; M330 
  Schola 2004: 6.medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.313-316
  technické vzdelávanie jazykové kompetencie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Ako dosiahnuť zvýšenie záujmu o štúdium na vysokých školách technického zamerania
  Kaššáková Viera ; M240  Kozík Tomáš
  Vzájomná informovanosť cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti : . s.31-35
  štúdium vysokoškolské technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Využívanie a perspektívy E-learningu v technickom vzdelávaní
  Ožvoldová Miroslava ; M210 
  eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003 : . s.154-160
  e-learning technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Humanizácia inžinierskeho vzdelávania. Humanization of engineering education
  Driensky Dušan ; M220 
  Modernizácia technického vzdelávania : . s.4-7
  technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Nové trendy v príprave technických inžinierov
  Kundrátová Mariana ; M220 
  Uplatňovanie aktivizujúcich metód a foriem vyučovania vo vysokošklskom vzdelávaní II. : . s.50-52
  technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok